Manual de Pràctiques Preclíniques de Patología Quirúrgica Bucal

Manual de Pràctiques Preclíniques de Patología Quirúrgica Bucal.

Dr. Cosme Gay Escoda
Dr. Leonardo Berini Aytés.
Dr. Eduard Valmaseda Castellón.

Editorial Gráficas Signo, S.A.
Barcelona, 2008

Depósito Legal B-6000-2008
I.S.B.N.: 978-84-8049-534-9

Edición en Catalán.
1ª Edición Febrero 1997
2ª Edición Junio 2000
3ª Edición Marzo 2005
4ª Edición Enero 2008